Eco

30° engageert zich om mensen bewust te maken dat het ook anders kan. Ecologisch verantwoorde kleding is niet alleen duurzaam en comfortabel maar zeker ook trendsettend.

30°. Bio versus traditioneel

Wist je dat de katoenteelt ongeveer 150 gram chemische stoffen gebruikt om slechts één T-shirt te maken? En dat ongeveer 25% van wereldwijd gebruikte pesticiden in de landbouw wordt ingezet voor de teelt van traditioneel katoen? Dit terwijl de katoenteelt slechts 2,5% van alle landbouw inneemt. Deze chemicaliën vergiftigen lucht, bodem, planten, dieren en mensen die ermee in aanraking komen. Hoe vaak je die kleding ook wast, deze giftige stoffen zullen altijd aanwezig blijven, wat in vele gevallen tot huidirritatie leidt. Kortom, ze maken zowat alles kapot wat voor ons het meeste dierbaar is, onze kinderen voorop. Daarom kiest 30° niet voor traditioneel, maar voor organic katoen.

30°. Sociaal verantwoord

De huidige standaard voor biologisch katoen verbiedt het gebruik van synthetische pesticiden en bemesting, antibiotica, kunstmatige ingrediënten, genetische aanpassingen en bestraling. Boeren die biologisch werken gebruiken geen pesticiden maar vertrouwen op biologische bemesting, wisselteelt en geïntegreerd pestmanagement. Ze gebruiken plantaardig en dierlijk afval om het land te bemesten. Vaak combineren ze katoenteelt met veeteelt en verbouwen ze nog hun eigen groenten erbij. Dit levert een grote winst op voor het milieu en voor de gezondheid van de arbeiders op de katoenplantages en de familie.

Door als organisatie of individu biologisch katoen te gebruiken spreek je krachtige taal; er moet iets gebeuren om de productie menselijker te maken en wij willen daar toe bijdragen! Het mag niet zo zijn dat een arbeider van een katoenplantage het werken uiteindelijk met zijn leven moet bekopen vanwege het vervuilde grondwater, dat dan weer gebruikt wordt voor de gewassen, die dan vervolgens op het bordje van de lokale bevolking terechtkomen.

30°. Onze keuze

Bij biologisch katoen daarentegen blijft het drinkwater vrij van gevaarlijke stoffen, het plaatselijke ecosysteem wordt gespaard en zelfs meer benut. Kortom, met biologisch katoen draag je fors bij aan een betere leefomgeving voor mens, dier en plant.

30°. Onze biolabels

Onze kleertjes hebben hoofdzakelijk het eco-label : Öko-tex , GOTS, EU-Ecolabel of Fairtrade Max Havelaar.

Het Öko-Tex 100 label is een productlabel dat aantoont dat het textielproduct niet schadelijk is voor de gezondheid. Het label is wijd verspreid en garandeert dat schadelijke stoffen niet voorkomen op het textielproduct of in bepaalde gevallen slechts in beperkte mate.

Fairtrade Max Havelaar is een betrouwbaar en onafhankelijk gecontroleerd label met aandacht voor economische, ecologische en sociale criteria. Het label garandeert goede arbeidsomstandigheden, een beperkte impact op het leefmilieu en biedt een (financiële) meerwaarde aan de producent en zijn gemeenschap.

Global Organic Textile Standard (GOTS) is een label voor biologisch textiel dat garandeert dat het textiel geen schadelijke residu’s bevat. Er wordt voor gezorgd dat de textielfabrieken zuinig omspringen met water en energie, terwijl de arbeiders beschermd worden door een hele reeks ILO-conventies (geen kinderarbied, leefbaar loon,…). GOTS wordt onafhankelijk gecontroleerd en heeft als doel nationale labels inzake biologisch textiel te vervangen door één duidelijk herkenbaar mondiaal label.

Maar liefst 85% van onze merken voldoen reeds aan de strenge criteria en beschikken zo over de juiste ecolabels. 30° verbindt zich ertoe dit aantal heel binnenkort te laten stijgen tot de volle 100%. Met kleertjes van 30° zullen je kinderen je dankbaar zijn. En de natuur met hen.